Shisha Basha
340 Craigieburn Rd, Craigieburn
Melbourne VIC 3064
Australia