Little Lebanon Restaurant
200 Main St, Osborne Park
Perth WA 6017
Australia